La Junta

 • President: Francesc Collado
  Vicepresidenta: Gisela Monago
  Secretaria: Marta Heras
  Tresorera: Maria de la Serra Bel
  Director Musical: Víctor Lleixà
  Vocal 1: Jordi Tribó
  Vocal 2: Gemma Solé
  Vocal 3: Araceli Méndez